Bu site, tarayıcınız için sınırlı desteğe sahiptir. Edge, Chrome, Safari veya Firefox'a geçmenizi öneririz.
Tebrikler! Siparişiniz ücretsiz gönderim için uygundur Bültenimize üye olun, ilk alışverişinizde 10% indirimden yararlanın!

Kullanım Şartları

1. TARAFLAR
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), www.anutempledesign.com adresli internet sitesi hizmet sunan hizmetler altında __________________________ İstanbul adresinde mukim Anu______ (“Anu Temple Design”) ile, internet sitesine üye olan veya üye olmayan internet sitesi altında bulundurulur kullanan ("Kullanıcı hizmetleri") arasında elektronik olarak onaylamıştır.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme'nin konusu Kullanıcı tarafından www.anutempledesign.com alan adı ve buna bağlı alt alan adları (“İnternet Sitesi”) altında biriktirilen kullanım kullanım koşullarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin ölçülmesidir.
3. GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3.1 Kullanıcı, Anu Temple Design internet kullanıcılarının vermiş olduğu tüm bilgileri doğru ve tamdır, bunların yanlışlarından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Anu Temple Design'ın bu bölgelere yönelebileceği her türlü zararı nedeniyle ve nakden tazmin süresinin kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından belirlenen ve kendisine ait münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Kullanıcı sorumlu olup, bunların kendi kusuru veya ihmali eşya üçüncü kullanıcının eline geçmesinden ve bu yüzeyin zarar görmesinden Anu Temple Design'ın herhangi bir koruması yoktur.
3.2 Kullanıcı tarafından, Anu Temple Design sistemi kullanılırken ve sistem her türlü içerik temin edilirken Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan ve krallığıki her türlü mevzuata uygun davrandığını, bu içeriğin genel ahlaka uygun olduğunu, üçüncü kişinin herhangi bir hakkının (kişilik hakları, fikri ve sınai hakları, vb.) ışınlamayı; Anu Temple Design'ın maruz kalabileceği her türlü zararı otomatik olarak ve nakden tazmin sonucunda aksi yöndeki davranışından dolayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3 Kullanıcı, İnternet Sitesi'nde kendisi veya diğer kullanıcılar tarafından temin edilen içeriklerin (yorum, yazı, fotoğraf, video, ilan, vb.) bunu ilk olarak yükleyen kişiye ait olduğu ve bu nedenle Anu Temple Design'ın bu içerik nedeniyle herhangi bir koruma veya koruma Kabul edilmediği takdirde, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kullanıcının kendisi tarafından temin edilen içeriğin münhasıran sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı doğabilecek her türden ihtilaf ve tazmin talebinden Anu Temple Design'ı bağış tutmayı kabul etmeyi, beyan ve taahhüt eder.
3.4 Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinde online ödeme yöntemleri ve kredi kartı kullanım gerektiren işlemlerde, kart malikinin rızası ile işlem yapacaksa, diğer ibraz içerikli avukatlık giderleri dahil her türlü masraf ve zarardan münhasıran sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.5 Kullanıcı, İnternet Sitesi'nin çalıştırıcı veya engelleyici işlemlerinde (spam, virüs, truva atı, kötü niyetli diğer yazılımlar, vb.) bulunmayacağını veya bu işlem işlemlerinde bulunan üçüncü kişilerle irtibat içinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6 Kullanıcı tarafından, işbu Sözleşme'nin herhangi bir maddesinin korunması ve/veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer merciler tarafından talep edilmesi halinde halinde, Anu Temple Design'ın Kullanıcı'nın oluşturduğumuş olduğu hesabı alma, silme ve bir daha fazla hesap açma imkanını ele geçirme haklarını alma ve bunlardan bağımsız olarak tazminat talep etme hakkı saklıdır.
3.7 Kullanıcı, yasal sebeplerle, Anu Temple Design tarafından kendilerine ait internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, erişim ve tarihi saati, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmasını sağlayan internet adresi gibi bilgileri saklamasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.8 İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Anu Temple Design'ın her zaman tek taraflı olarak Kullanıcı'nın mağazanı sonlandırma, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı, Anu Temple Design'ın bu varyantı işlemine peşinen rıza göstermekte olup, bu nedenle Anu Temple Design'dan bir tazminat talebindeni beyan ve kabul eder.
3.9 Kullanıcı tarafından izinli pazarlama dağıtımını aksi onaylanarak beyanda bulunulmadığı sürece, kişisel bilgilerin Anu Temple Design tarafından tanıtım, iletişim ve reklam amacıyla kullanılmasına, gerek e-posta ve gerekse kısa mesaj-SMS gönderilebileceğine rıza gösterilmiş olduğu kabul, beyan ve taahhüt edilir.
3.10 Anu Temple Design tarafından, Kullanıcı'nın kişisel verisi ve bilgilerinin edinilmesi nedeniyle ve/veya resmi mercilerin tespiti üzerinde, Kullanıcı'nın belirli bir izninin alınmasına gerek olmaması durumunda alınabilir.
3.11 Anu Temple Design, İnternet Sitesi'nin düzenli çalışması için azami çabayı göstermiş olup, işletim hatası çalışacağını taahhüt etmemekte ve kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara zarar verenlerden dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, İnternet Sitesi'nin kullanımından doğabilecek bir zarardan dolayı Anu Temple Design'ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. Anu Temple Design münhasıran kendi takdirine bağlı olarak, İnternet Sitesi'nin tamamını veya bir kısmını yürütebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak alabilir.
3.12 İnternet Sitesi Anu Temple Design'ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans noktaları ve Anu Temple Design bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan asla bir surette sorumlu değildir.
3.13 Anu Temple Design, İnternet Sitesi'nin genel görünümü ve dizaynı ile İnternet Sitesi'ndeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir teknik içerikleri, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş yöntemi ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlarla ilgili fikri ve sınai haklarının sahibi veya lisans sahibidir. İnternet Sitesi'nde bulunan hiçbir Materyal; Temel izin alınmadan ve kaynak gösterimden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çalınamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet Sitesi'nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılabilir. Niyet hareketlerinden dolayı Anu Temple Design'ın hukuki ve cezai amaçları ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
3.14 Kullanıcı İnternet Sitesi üzerinde yer alan ve ürünlere ilişkin olarak ele alınan tüm yorumlardan sorumlu olup, bu yorumlar ile ilgili olarak tüm mevzuata uygun davranacağını, herhangi bir koruma durumunda ise Anu Temple Design'ı doğuran tüm zararlardan beri kılacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder .
4. SÖZLEŞMENİN TADİLİ
Anu Temple Design, İnternet Sitesi'nde mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede bulunan bilgiler türü bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden düzenleme, yayımı durdurma önlemleri saklı tutar. Sürüm yayımları anında bilgisayara girer. İnternet Sitesi'nin kullanımı ya da siteye giriş yapılması ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
5. İHTİLAFLARIN HALLİ
İşbu Sözleşme'ye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. SÖZLEŞMENİN FEŞİ
İşbu Sözleşme, Kullanıcı veya Anu Temple Design tarafından herhangi bir belgeden alınan iptalin içerdiği kadar muhafaza.
7. YÜRÜRLÜĞE GİRME
Kullanıcı tarafından, İnternet Sitesi'nde sunulan hizmetlerin kullanım talimatından itibaren işbu Sözleşme'nin tüm hükümlerinin okunduğu ve onaylandığı kabul edilir.

Use coupon code ANUTRIBE for 10% off your first order.

Araba

Tebrikler! Siparişiniz ücretsiz gönderim için uygundur Ücretsiz kargoya ||miktar|| kadar yakınsınız.
Satın alınabilecek başka ürün yok