Bu site, tarayıcınız için sınırlı desteğe sahiptir. Edge, Chrome, Safari veya Firefox'a geçmenizi öneririz.
Tebrikler! Siparişiniz ücretsiz gönderim için uygundur Bültenimize üye olun, ilk alışverişinizde 10% indirimden yararlanın!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1- TARAFLAR
SATICI
Unvanı: Anu Tapınağı Tasarımı
Merkez Adresi: Zekeriyaköy Mahallesi, Sarıyer, İstanbul
Telefon: 00905301264495
Mersis No: 0070101177100001
Ticaret Sicil No: 374488-5
KEP adresi:
Marka adı: Anu Temple Design


ALICI:
Adı – Soyadı: {isim}
Adres: {payment_address} 
Telefon: {telefon} 
E-posta Adresi:{mail} 

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMAÇ
İşbu mesafeli satış sözleşmesi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne vesair mevzuata uygun olarak hazırlanmış olup, TARAFLAR arasında Satıcı'ya ait olan www.anutempledesign.com alan adlı internet satışı yapılan ÜRÜNLER ile ilgili özellikleri, nitelikleri ve nicelikleri , satışını fiyat, ödeme koşullarının ve ALICI ve SATICI'nın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

3- SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DÂHİL)
{emirler}

Teslimat adresi: {shipping_address}
Teslim Edilecek Kişi: {name}
Fatura Adresi: {payment_address} 

Satıcı tarafından ürün siparişinin alınmasını takiben 3 ila 10 iş günü içinde siparişiniz kargoya verilecektir.
İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellemesi yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Özellikle kampanya ve içerik olarak ilan edilen Fiyatlar ilgili kampanya ve ilan edilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4- TESLİM ŞEKLİ, MASRAFLARI ve SÜRESİ
İşbu sözleşmeye göre; SATICI, ALICI tarafından internet sitesi üzerinden sipariş edilen ürün en geç otuz gün içinde ALICI'nın bildirmiş olduğu teslimatı ulaştırır. Aksi takdirde ALICI sözleşmesini hiçbir gecikme tazmini, faiz ve cezai şart ödemeksizin tek taraflı olarak feshedebilir. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün/hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme ile ilgili banka aracılığıyla iptal edilirse, Satıcı ürün/hizmet teslimi ödemesinden kurtulmuş olur.
Ürün Satıcısı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve Alıcı tarafından teslim alınmasından önce gelen sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

5- ALICININ ve SATICININ BEYAN ve TAAHHÜTLERİ
Alıcı, internet üzerinden yer alan Sözleşme konusu ürün/hizmetin temel amacı, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgilendirmeyi kapsayan bilgi sahibi olduğunu ve elektronik bir aşamada gerekli teyidi yükünü kabul ve beyan eder. Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdedilmesinden önce Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürün/hizmete ilişkin temel özellikler, ürün/hizmetin vergiler dahil fiyatı ve teslimat hükümleri ve ücretlerine ilişki bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
Alıcı, ürün/hizmeti teslim etmeden önce kontrol ve muayene ile sorumlu olup; Muayene etmeden teslim alınması ile ürünü/hizmetin muhafaza edilmiş, yırtık, ambalajı yırtılmış, israf veya ayıplı muhafaza edilmesi durumunda tamamen kendisine ait olacaktır. Ürün/hizmetin ölçüleri ancak kullanımla ortaya çıkan ayıplar bu hükmün dışındadır. Alıcı tarafından kargo görevlisinden teslim alınan ürün/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
Ürün/hizmetin tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurlarından kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı bir şekilde kullanım nedeni ile banka veya ilgili finans tavsiyesinin ürün/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı ile ilgili ürünün kargo kendisine giden bedeli ait olmak üzere 3 gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlü. Bu çıldırtıcı davranışlar halinde Satıcı'nın her türlü yasal yola başvurma hakkı saklıdır.
Satıcı, Sözleşme konusu ürün/hizmetin Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım talimatları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi yaklaşık olarak etkileyen durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün süresi içinde teslim edemezse, durumu Alıcı'ya mümkün olan en kısa sürede ulaşmasıle birlikte sürme. Sözleşme konusu ürün/hizmet, Alıcı'dan başka bir kişi teslim edilecekse, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6- ÇAYMA HAKKI

6.1. Aıcı, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünü belirtmiş olduğu adrese tesliminden itibaren 14 günden itibaren hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve herhangi bir sebep göstermeden malı reddederek Sözleşme'den cayma yararlanır. Hizmet sunumuna ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde ise, bu süre Sözleşme'nin imzalandığı anda başlar. Sözleşme'de, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılmasına karar vermişsa, Tüketici ifanın kullandığı tarihe kadar cayma kullanımını kullanır.
6.2. Satın alınan Ürün(ler) bünyesinde;
Cayma kullanımlarının kullanılması için kullanılmamış olmaları. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. Kişi veya Müşteri'ye teslim edilen ürün faturası, (İade edilmek istenen ürün faturası kurumsal ise, iade ederken düzeni düzenlemiş olduğu faturası iade ile birlikte alınması gerekir. Fatura kurumu adına düzenlenen siparişleri iade Faturası kesilmesi durumunda tamamlanmayacaktır)
b) İade formülü,
c) 14 günlük süre içinde iade edilecek olan kutu, ambalajı, varsa standart aksesuar ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler Satıcı'ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli Müşteri'ye iade edilir.
6.3. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.
6.4. Ürün Satıcı'ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Müşteri'ye ibraz edilmiş olan orijinalin faturasının iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün korunmasından itibaren 3 gün Satıcı'ya gönderilmesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak Müşteri'ye geri gönderilecektir. Ürünle birlikte iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır.
6.5. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:
a) Fiyatları finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak satıcılar ve satıcıların veya sağlayıcıların kontrol etmeyen mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin ihtiyaçları veya kişisel ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanım tarihi geçebilecek olanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlar açılan mallardan; Yapıların sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve tamamlanması gereken bölümlerin tamamlanması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların açılmış olması halinde maddi hasar meydana getiren kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamındakiler hariç, gazete ve dergi gibi yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Depoyu bir anda veya süresinde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amaçlı yapılan boş zaman kullanımına ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik fatura anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, kullanıcının onay ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7- YASAL UYARI HÜKÜMLERİ
SATICI'nın internet sitesi üzerindeki her türlü görsel, işitsel eserler üzerinde yöneticilerin hakkı mahfuzdur. SATICI'nın internet görünümü alan adı, ikon, logo, bilgi, resim, programı, video, reklam, slogan, fotoğraflar, raporlar, sitenin düzeni vb. fikri mülkiyet hakları saklıdır. Üye işbu Sözleşme'nin kabulü ile SATICI'nın fikri mülkiyet haklarının hiçbir surette açığa çıkmayacağını, herhangi bir logo, marka, görsel vs. eseri kopyalamayacağını, kullanmayacağını, çoğaltmayacağını, pazarlamayacağını vs. peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde SATICI'nın her türlü yasal yola başvurma hakkı saklıdır.

8- UYUŞMAZLIKLAR
İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü uzlaşmazlıkta; mer'i mevzuatın öngördüğü parasal sınıra göre; Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlileridir. Parasal sınır nezdinde uyuşmazlıkların nihai sonuçta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9- BİLGİ ve BELGELERİN SAKLANMASI
SATICI, cayma hakkı, bilgilendirme, doğum ve diğer hususlardaki gümrüklere dair her bir işleme ilişkin ve belgeyi üç yıl boyunca yazışmayla devam eder.

10- SÖZLEŞMENİN EKLERİ
İnternet üzerinden satış yapılan ürünler hakkında yapılandırılmış açıklamalar, stok durumu, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. işbu sözleşmenin bir payı. ALICI, internet ortamındaki herhangi bir kabul ürünü siparişi vermeden önce işbu sözleşmeyi anladığını ve sözleşme hükümlerini kabul ederek siparişi aldığını ve beyan eder.

11- TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu yerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi kapsamında faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masraf ve kâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her mahfazasında Alıcı'nın tahsilatı nedeniyle temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, tahsilat gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşturduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışmalar, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta kapsamındadır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi belgelerinde, sunucularında muhafazaları elektronik bilgileri ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkilatı gereği, bu çıldırtıcı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. Niteliği kabul olduğunu, beyan ve taahhüt eder.

13 - YÜRÜRLÜK
13 (on üç) maddeden oluşan bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik askerin onaylanması yoluyla akdedilmiş ve kendiliğinden yola çıktı.
ALICI :{ödeme_adı}
TARİH :{tarih}

Use coupon code ANUTRIBE for 10% off your first order.

Araba

Tebrikler! Siparişiniz ücretsiz gönderim için uygundur Ücretsiz kargoya ||miktar|| kadar yakınsınız.
Satın alınabilecek başka ürün yok