Bu site, tarayıcınız için sınırlı desteğe sahiptir. Edge, Chrome, Safari veya Firefox'a geçmenizi öneririz.
Tebrikler! Siparişiniz ücretsiz gönderim için uygundur Bültenimize üye olun, ilk alışverişinizde 10% indirimden yararlanın!

Üyelik Sözleşmesi

1- TARAFLAR
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki maddeler arasında gizlilik sözleşmesinin Üye tarafından elektronik olarak kabul edildiği anda akdedilmiştir.
Bir tarafı;
A) Beşiktaş'ta ikamet eden mukim (işbu sözleşmede Anu Temple Design olarak anılacaktır) ile;
Diğer taraf;
B) www.anutempledesign.com internet sitesine üye olan kullanıcı. (işbu sözleşmede ÜYE olarak anılacaktır).
Taraflar işbu Sözleşme'de münferiden Taraf ve müştereken Taraflar olarak anılacaklardır.
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMAÇ
İşbu Sözleşme, www.anutempledesign.com internet değerlendirmesi genel kullanım şartlarını, yaşlanmanın ve üyenin faydalanma şartlarının sınırlandırılması ve piyasaların hak ve kısıtlamalarını düzenlemektedir.
3- TANIMLAR
Hizmet: Üyelerin işbu sözleşmesi içinde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirme amaçlı Anu Temple Design tarafından sunulan hizmeti bütün ifade eder.
Ürün: İşbu sözleşmeye konu olan ve Anu Temple Design'a ait olan www.anutempledesign.com internet sitesi üzerinden satışa sunulan mal ve tüm nihai ifadeyi verir.
Üye: www.anutempledesign.com alan adlı internet sitesini onaylayarak üye olan ve yer alan hizmetlerden yararlanan kişiyi ifade eder.
4- GENEL ŞARTLAR
4.1. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri
İnternet Sitesi'ne üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil etmek ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Anu Temple Design tarafından işbu Sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olması gerekmektedir.
Üye, İnternet Sitesi'nde belirtilen kurallar/beyanlara ve üzerindeki tüm mevzuata uygun hareket sonucu, tüm şart ve kuralların anladığını ve onayladığını kabul eder.
Üye, Anu Temple Design'ın yasal düzenlemeleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu kuralları; Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri, resmi makamlara sahip olma yetkileri ve bu parçalardan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Üye, internet sitesini üye edinirken kişisel bilgileri kanunları muhafaza etmek, Anu Temple Design'ın bu verilerini korumak aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin sonucu beyan, kabul ve taahhüt eder.
Üye, Anu Temple Design tarafından kendisine verilen şifreyi başka kişi ya da kurumları ile paylaşamaz, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı kendisine aittir. Üye bu hükme aykırı davrandığı takdirde sorumluluk Üye'ye aittir.
Üye, internet kurallarına göre yasal mevzuat hükümlerine, dürüstlük kurallarına ve genel ahlaka ve adaba uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai kısıtlamalar tamamen ve münhasıran Üye'nin korumasındadır.
İşbu özel sözleşmesinde hüküm altına alınan maddelerden bir ya da birkaçını koruyan üye bu işi koruma nedeniyle cezai ve yasal olarak sorumlu olup, Anu Temple Design bu durumdaki Üye'nin fiilini sona erdirmeye yetkilidir. Bununla beraber Üye'nin Sözleşme'yi çalıştırmaması durumunda ve Anu Temple Design nezdinde bir zararın doğması durumunda Anu Temple Design'ın bundan dolayı tazminat ve yasal yollara başvurma hakları saklıdır.
İnternet Sitesi'nde sunulan hizmetlerden yararlananlar ve İnternet Sitesi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla İnternet Sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Üye'nin, İnternet Sitesi içerisinde yaptığı işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Üye, Anu Temple Design ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki İnternet Sitesi bünyesinde bulunan resimler, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içinde belirtilen içerikleri İnternet Sitesi üzerine yüklemeyeceğini; bu tür işlemleri gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; Doğrudan ve/veya sınırlandırılmış olarak yasal rekabet teşkilatı yürüten karar ve işlemleri yürütmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye'nin özellikle işbu maddeyi yönlendirmesi Sözleşme'nin ağır tabloları niteliğinde olup; Anu Temple Design bu durumda ilgili Üye'ye karşı her türlü yasal yola başvurma ve tazminat talep etme hakkını haizdir.
İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişlerde, doğum adresinin yurt dışı olması durumunda ilgili gümrük mevzuatı gereğince hizmet bedelleri ve vergilerin farklılaşması sonucu ücret değişikliği söz konusu olabilir olup; Üye bu yükün sahibi ile satın alma işlemi tamamlandığında ilgili bedelin tümünden sorumlu olacaktır.
Üye satın almış olduğu beyannameyi iade ve yüklemeyi talep etmesi durumunda, teslim edilen ürünün yasal mevzuatı KENDİSİNE TESLİM EDİLDİĞİ ŞEKİLDE İADE ETMESİ GEREKTİĞİNİ, aksi durumda Anu Temple Design'ın bu ürünlerin alma yükümlülüğünü kabul etmediğini, beyan ve taahhüt eder. İade alınmayan ürünler Üye'ye geri gönderilecek ve bu durumda kargo ücreti Üye'ye ait olacaktır.
Üye ilgili mevzuat kapsamında talep üzerine şahsına özel olarak kodları ürünlerde CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAĞINI peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. Anu Temple Design'ın Hak ve Yükümlülükleri
Anu Temple Design işbu Sözleşme'de bahşi geçen hizmetler; ilgili hizmet sunumuyla ilgili işbu Sözleşme'de belirtilen hükümler içinde yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Anu Temple Design her zaman, herhangi bir gözlemi göstermeden bildirimsiz, tazminatsız ve anında dualara girecek şekilde işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye'nin askerlerine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.
Her insanın yalnızca bir hapishanesi olabilir. Aksi takdirde Anu Temple Design üyeliklerden bir ya da her ölçüde dondurulabilir, kaldırılabilir.
Anu Temple Design, üyelik sözleşmesinin ayrılması hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman dağıtımını yapabilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da hizmetin kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyelerin önemini ifade etmesi gerekecek.
Anu Temple Design İnternet Sitesinde bulunan Fiyatlar ile mağazalarında bulunan Tarifeler arasında cihazların farklılarından sorumlu değildir. İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişlerde sitede bulunan ilgili ürüne ilişkin verilen Kurallar geçerlidir.
5- MÜCBİR SEBEP
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm hükümler, Anu Temple Design işbu sözleşme ile belirtilen edimlerinden herhangi birini geçen veya eksik ifa verme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Anu Temple Design için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa yapılmaması veya temerrüt eklenmeyecek veya bu durumlar için Anu Temple Design'dan herhangi bir isim altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim çatışmaları, altyapı ve internet arızaları, yönetim görünümleri veya yenileştirme çalışmaları ve bu sonuçların ortaya çıkması arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve dış bölgelerin dağıtımla ilgili olarak makul kontroller amaçlı ve Anu Temple Design'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemeyen kaçamayacakları olaylar olarak yorumlanacaktır.
6- SÖZLEŞMENİN FEŞİ
İşbu sözleşme üyesinin çekilmesini iptal etmesini veya Anu Temple Design tarafından hapsedilmesinin iptal edilmesi kadar kalmasını sağlayacak. Anu Temple Design üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü yürürlüğe koyması durumunda üyenin çekmeni iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
7-TEBLİGAT ADRESLERİ
Üyenin Anu Temple Design'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
Taraflar, mevcut elektronik posta kartlarındaki yazılı olarak diğer taraflar 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak beklentilerin geçerli olacağını ve kendilerinin gerçekleştireceğini sayacaklarını kabul ederler.
Anu Temple Design tarafından üyenin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak Yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Anu Temple Design tarafından korunmasından 1 (bir) gün sonra elde edilmesi kabul edilecektir.
8- YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme üyesinin üyesi olmak için elektronik onay verme ile akdedilmiş ve üzerinden olarak olarak girilmiştir.
9- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ
İşbu sözleşmenin imzalanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki karşılığı Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın salonunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
10- İZİNLİ PAZARLAMA
Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesi'ni kabul etmekle, Anu Temple Design'ın kendisinde gizli elektronik posta adreslerine pazarlama, kampanya ve/veya kampanyalara ilişkin, indirim, hediye, tanıtım, yarışma, oyun vb. bilgilendirme postaları, cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme ve bilgilendirme bildirimi (kampanya, uyarı, anket ve reklamlara ilişkin) gönderme yetkisine sahip olmakla birlikte, işbu üyelik sözleşmesinin onaylanmasıyla berber bilgilendirme elektronik posta gönderme ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna elektronik olarak sızmasını kabul eder. İzinli pazarlamacılardan çıkmak isteyen Kullanıcı, Anu Temple Design tarafından kendisine ait olan yolları izlemesi ile ücretsiz olarak üyelikten çıkarılacaktır.

Use coupon code ANUTRIBE for 10% off your first order.

Araba

Tebrikler! Siparişiniz ücretsiz gönderim için uygundur Ücretsiz kargoya ||miktar|| kadar yakınsınız.
Satın alınabilecek başka ürün yok